O NÁS

Společnost pmd services s.r.o. byla založena v roce 2021, avšak osoby tvořící tuto společnost vzešly z platformy přední developerské skupiny Lighthouse působící v České republice již od roku 2000.

Naše společnost má stabilní okruh klientů, přičemž těmto klientům zajišťujeme individuálně nastavené a zároveň komplexní služby. Znalost potřeb jednotlivých klientů nám umožňuje rozsah služeb přesně přizpůsobit jejich požadavkům, nabídnout zajištění těchto služeb ušitých na míru a být nápomocný při růstu našich klientů.

Společnost pmd services s.r.o. byla založena v roce 2021, avšak osoby tvořící tuto společnost vzešly z platformy přední developerské skupiny Lighthouse působící v České republice již od roku 2000.

Naše společnost má stabilní okruh klientů, přičemž těmto klientům zajišťujeme individuálně nastavené a zároveň komplexní služby. Znalost potřeb jednotlivých klientů nám umožňuje rozsah služeb přesně přizpůsobit jejich požadavkům, nabídnout zajištění těchto služeb ušitých na míru a být nápomocný při růstu našich klientů.

NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme a zajišťujeme služby klientům zejména z oblastí real estate a developmentu, a to zejména v rámci následujících činností:

 • Komplexní vedení účetnictví
 • Finanční management
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Vedení dokumentace a správa spisů, včetně úvěrové a finanční dokumentace
 • Zastupování při řízení nebo provozování obchodní korporace, zakládání obchodních korporací, poskytování prostor pro umístění sídla obchodní korporace a administrativní služby s tímto spojené,
 • Příprava podkladů pro daňové poradce a zajištění daňového poradenství, pro všechny typy daňové agendy
 • IT poradenství - Správa počítačové sítě spojená s komplexní péčí o veškerou výpočetní techniku, podpora uživatelům
 • Příprava podkladů pro právní zástupce a zajištění právních služeb, zejména pro oblasti
  • Právo nemovitostí s důrazem na veškeré fáze developerských projektů
  • Právo korporátní (od vzniku a zakládání společností, přes běžnou korporátní agendu, až po ukončení činnosti společností)
  • Právo procesní a sporné (zastupování klientů při sporech týkajících se především vymáhání pohledávek, včetně uplatnění pohledávek v rámci likvidačního a insolvenčního řízení)
  • Právo správní (zejména zastupování před katastrálními a stavebními úřady)
  • Ostatní – Právo pracovní, Compliance a ESG, GDPR agenda

Poskytujeme a zajišťujeme služby klientům zejména z oblastí real estate a developmentu, a to zejména v rámci následujících činností:

 • Komplexní vedení účetnictví
 • Finanční management
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Vedení dokumentace a správa spisů, včetně úvěrové a finanční dokumentace
 • Zastupování při řízení nebo provozování obchodní korporace, zakládání obchodních korporací, poskytování prostor pro umístění sídla obchodní korporace a administrativní služby s tímto spojené,
 • Příprava podkladů pro daňové poradce a zajištění daňového poradenství, pro všechny typy daňové agendy
 • IT poradenství - Správa počítačové sítě spojená s komplexní péčí o veškerou výpočetní techniku, podpora uživatelům
 • Příprava podkladů pro právní zástupce a zajištění právních služeb, zejména pro oblasti
  • Právo nemovitostí s důrazem na veškeré fáze developerských projektů
  • Právo korporátní (od vzniku a zakládání společností, přes běžnou korporátní agendu, až po ukončení činnosti společností)
  • Právo procesní a sporné (zastupování klientů při sporech týkajících se především vymáhání pohledávek, včetně uplatnění pohledávek v rámci likvidačního a insolvenčního řízení)
  • Právo správní (zejména zastupování před katastrálními a stavebními úřady)
  • Ostatní – Právo pracovní, Compliance a ESG, GDPR agenda

NÁŠ TÝM

Společnost pmd services s.r.o., představující stabilní tým zkušených expertů nejen z oblasti účetnictví, dlouhodobě úzce spolupracuje s okruhem daňových poradců, advokátů a auditorů.

Ačkoliv se společnost pmd services s.r.o. soustředí především na oblast real estate a developmentu, je připravena poskytovat své služby i v jiných oblastech, ve kterých je schopna poskytnout poradenství na vysoké úrovni.

Společnost pmd services s.r.o., představující stabilní tým zkušených expertů nejen z oblasti účetnictví, dlouhodobě úzce spolupracuje s okruhem daňových poradců, advokátů a auditorů.

Ačkoliv se společnost pmd services s.r.o. soustředí především na oblast real estate a developmentu, je připravena poskytovat své služby i v jiných oblastech, ve kterých je schopna poskytnout poradenství na vysoké úrovni.

REFERENCE

Našim významným klientem jsou společnosti patřící do dynamicky rozvíjející se investiční skupiny WOOD&Company, spravující řadu komerčních nemovitostí ve střední Evropě.

 

Našim významným klientem jsou společnosti patřící do dynamicky rozvíjející se investiční skupiny WOOD&Company, spravující řadu komerčních nemovitostí ve střední Evropě.

 

PODPORUJEME

Skutečnost, že naše společnost je úspěšná, nebereme jako samozřejmost a snažíme se o svůj úspěch podělit i s těmi, kteří potřebují ochranu a pomocnou ruku. Jsme hrdým přispěvatelem společnosti Člověk v tísni a členem Klubu přátel Člověka v tísni. Též aktivně vyhledáváme další projekty, které si zaslouží napomoct k uskutečnění dobré věci. Nově je takovým projektem i naše jednorázová finanční donace poskytnutá neziskové organizaci Okamžik, věnující se pomoci osobám se zrakovým postižením, či charitativnímu občanskému sdružení „Running with those that can’t“, věnující se dětem se speciálními potřebami a jejich sportovním cílům.

 

                            Logo_nové (1)

Skutečnost, že naše společnost je úspěšná, nebereme jako samozřejmost a snažíme se o svůj úspěch podělit i s těmi, kteří potřebují ochranu a pomocnou ruku. Jsme hrdým přispěvatelem společnosti Člověk v tísni a členem Klubu přátel Člověka v tísni. Též aktivně vyhledáváme další projekty, které si zaslouží napomoct k uskutečnění dobré věci. Nově je takovým projektem i naše jednorázová finanční donace poskytnutá neziskové organizaci Okamžik, věnující se pomoci osobám se zrakovým postižením, či charitativnímu občanskému sdružení „Running with those that can’t“, věnující se dětem se speciálními potřebami a jejich sportovním cílům.

 

                            Logo_nové (1)

KONTAKT

pmd services s.r.o.
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Tel.: +420 234 370 200  |  Email:   |  Datová schránka: 648in82

IČ: 118 77 065 | DIČ:  CZ 118 77 065

společnost registrována u městského soudu v Praze, spis. Zn. C 355191

PRÁVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Níže přikládáme podmínky užívání webových stránek www.pmdservices.cz třetími osobami (dále jen „Podmínky“).

Před užitím webových stránek pmdservices.cz je potřeba se nejprve seznámit s těmito Podmínkami. 

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek pmdservices.cz.cz je společnost pmd services s.r.o., IČO: 118 77 065, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C355191 (dále jen „Společnost“), která je v souladu s právními předpisy oprávněna k jejich šíření. 

Jakékoliv další šíření obsahu z webových stránek pmdservices.cz pro jinou než osobní potřebu, je bez předchozího písemného souhlasu Společnosti, zakázané.

Společnost tímto uvádí, že na webových stránkách pmdservices.cz mohou být data, která jsou výsledkem činnosti třetích osob, které jsou jejich autory. Na tato data se aplikují platné právní předpisy, zejména nesmí být tento obsah šířen, kopírován či měněn.

Obsah webových stránek pmdservices.cz je pouze informativního charakteru. Jejich provozováním Společnost neposkytuje odborné rady ani služby ve smyslu platných právních předpisů. Společnost neodpovídá za správnost či úplnost obsahu stránek pmdservices.cz, a z toho vyplývající jakékoliv újmy vzniklé v souvislosti s používáním těchto webových stránek, přičemž si Společnost vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění, měnit či odstraňovat obsah webových stránek pmdservices.cz.

Níže přikládáme podmínky užívání webových stránek www.pmdservices.cz třetími osobami (dále jen „Podmínky“).

Před užitím webových stránek pmdservices.cz je potřeba se nejprve seznámit s těmito Podmínkami. 

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek pmdservices.cz.cz je společnost pmd services s.r.o., IČO: 118 77 065, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C355191 (dále jen „Společnost“), která je v souladu s právními předpisy oprávněna k jejich šíření. 

Jakékoliv další šíření obsahu z webových stránek pmdservices.cz pro jinou než osobní potřebu, je bez předchozího písemného souhlasu Společnosti, zakázané.

Společnost tímto uvádí, že na webových stránkách pmdservices.cz mohou být data, která jsou výsledkem činnosti třetích osob, které jsou jejich autory. Na tato data se aplikují platné právní předpisy, zejména nesmí být tento obsah šířen, kopírován či měněn.

Obsah webových stránek pmdservices.cz je pouze informativního charakteru. Jejich provozováním Společnost neposkytuje odborné rady ani služby ve smyslu platných právních předpisů. Společnost neodpovídá za správnost či úplnost obsahu stránek pmdservices.cz, a z toho vyplývající jakékoliv újmy vzniklé v souvislosti s používáním těchto webových stránek, přičemž si Společnost vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění, měnit či odstraňovat obsah webových stránek pmdservices.cz.